OCI I TEMPS LLIURE

Quin és el concepte d’oci a la nostra societat  post-crisi? Està la teva oferta  alineada amb els canvis en les expectatives dels teus clients actuals i potencials?  Com optimitzar la teva oferta per fidelitzar els teus segments de clients més estratègics? Quins són els punts clau en l’experiència dels teus clients? Quines amenaces i oportunitats sorgeixen amb les tecnologies digitals i el e-commerce?

Claus per a la teva inspiració:

Abordarem junts la situació del teu negoci i de la teva competència directa, les àrees de millora que has identificat i les seves causes i contrastarem aquestes percepcions amb les evolucions recents del concepte d’oci a la nostra societat.  Així establirem les bases de la nostra proposta d’investigació per que doni un pas més a partir dels vostres insights i dels nostres, i us aporti major valor i pertinença.

Som coneixedors del paper de l’oci (com fenomen compensatori) en l’equilibri de les persones i com evoluciona amb les etapes vitals.

Estem atents a totes les tendències que van emergent i a quines realitats psicosocials responen. Aquest coneixement que posseeix l’institut ens serveix de punt de partida per ajudar-te a desenvolupar nous conceptes de productes, serveis i experiències en l’àrea de l’oci i el temps lliure.

Gestionem panels de clientsperquè coneguis les ofertes 1x1 que reben els teus clients i actualitzis amb agilitat la teva oferta i també  per a co-creació i avaluació de noves iniciatives

Alguns mercats que hem explorat/diagnosticat:

Hosteleria i Restauració, Parcs d’Oci i Temàtics, Centres Comercials i d’Oci, Viatges i Turisme, espais per l’Experiència de Marca, Marques de Gran Consum,  Wellness i bellesa, Esports i aventura, …

Projectes desenvolupats per als nostres clients:
Desenvolupament de nous conceptes/espais d’oci
Estratègia i gestió de la marca
· Estudis d’imatge de marca
· Salut de marca i posicionament
Productes i serveis
· Etapes vitals i evolució de les necessitats i aspiracions del consumidor
· Necessitats d’oci i percepció de l’oferta
· Creació del Mix de l’oferta comercial
· Tallers d’innovació i re-posicionament d’oferta
· Test de concepte, test de producte
Estratègia de clients
· Segmentació de clients
· Estratègia de captació i fidelització
Touchpoints i mystery
· Customer experience: Qualitat percebuda,  satisfacció i recomanació
· Comportament del comprador i estratègia multi-canal
· Compradors online
· Panel de clients
· Auditoria de serveis