ESTUDIS SOCIO-POLÍTICS

Quins són els temes que preocupen avui a la població resident en el nostre àmbit territorial d’actuació?, I a les empreses establertes en ell?. Com valora la ciutadania els serveis prestats per l’ajuntament o empresa prestatària?. Quins eixos de comunicació hauria de polsar el Candidat per captar intenció de vot?

Claus per la teva inspiració:

Aportem una llarga trajectòria, experiència i rigor metodològic als projectes d’investigació sobre temes soci-polítics.

Entenem que qualsevol realitat sociològica es nodreix de multitud d’emissores socials a l’hora de construir la imatge d’una institució, partit polític o candidat a unes eleccions la qual cosa implica   dissenys multifocals per obtenir resultats més operatius  a l’hora de fer campanyes institucionals, millorar els serveis a la ciutadania, crear estratègies i territoris de comunicació per a polítics i partits, etc…

Considerar el punt de vista dels diferents agents del canvi (interns i externs), acostuma a ser un factor fonamental d’èxit per aportar insights i recomanacions d’actuació.

Alguns mercats que hem explorat/diagnosticat:

Estudis per Administracions e Institucions públiques de diferents àmbits: municipals, autonòmiques, del govern central i europees.

Empreses de serveis adscrites a les administracions públiques.

Universitats, Hospitals i Centres d’estudis socials/polítics.

Tercer sector: ONG’s, institucions sense ànim de lucre, obra social, fundacions, col·legis professionals, …

Candidats polítics, Partits polítics i Sindicats.

Projectes desenvolupats per als nostres clients:
· “Demanda i ús del govern obert d’Espanya”
· Opinió de la ciutadania en temes socials, culturals i de les TIC
· Imatge de les institucions/organitzacions
· Valoració de serveis de les administracions públiques o empreses
  prestatàries
· Perfil del visitant / usuari
· Família i Educació, Educació universitària
· Medi ambient i reciclatge
· Transport públic i aparcaments
· Avaluació Campanyes institucionals
· Satisfacció amb els esdeveniments, exposicions,… accions culturals
· Imatge i Simpatia cap als candidats
· Estimació de vot
· Estratègia de comunicació i missatges de campanya / partit / candidat
· Models d’organització i clima laboral
· Riscos laborals