ELECTRÓNICA DE CONSUM

Quins components d’ innovació poden generar una experiència de la meva marca? Quins responen a les seves necessitats d’avui? Amb quina facilitat seran adoptats d’altres? Què valoren els consumidors en el conjunt de les possibilitats que ofereix l’internet de les coses? En què em permeten diferenciar la meva marca? Quin és el seu valor funcional, emocional, aspiracional?

Claus per la teva inspiració:

Som experts en re-interpretar l’experiència de marca per a identificar nous territoris i traçar el camí del re-posicionament de la seva marca.

Combinem la nostra visió transversal de les tendències d’adopció i consum amb un coneixement provat de les noves tecnologies que ens permeten enriquir el nostre anàlisi i proposar recomanacions estratègiques alineades amb el futur del seu negoci.

Projectes desenvolupats per als nostres clients:
· Innovació i desenvolupament de nous conceptes
· Tallers prospectius: Cap a on moure una categoria o un producte
· Test de concepte, test de producte
· Test de usabilitat, Beta test, panel d’usuaris, gang surveys
· Test de packaging, de manual d’instruccions
· Shopper Insights & visual Merchandising
· Safaris etnogràfics i  activació del punt de venda
· Procés de compra i experiència de marca
· Customer journey i multicanalitat