BANCA I ASSEGURANCES

Com (re)construir la credibilitat i l’atractiu de la teva marca? Com pots optimitzar la satisfacció i permanència dels teus clients? Com innovar capitalitzant en els coneixements de mercat que té el teu equip? Com pots optimitzar el cost i la percepció del servei al client en els diferents canals?

T’oferim unes claus per a la teva inspiració:

Revisarem junts les causes del problema que heu detectat i contrastarem aquesta informació amb les macro-tendències de la societat i dels consumidors que impacten el sector financer. Construirem una investigació que donarà un pas més a partir dels vostres insights i dels nostres, i li donarem així més valor i pertinença.

Estem molt acostumats a explorar les motivacions dels teus clients, la seva evolució en cada etapa de la seva vida. Treballem a diari amb la seva particular percepció del risc, i de la protecció que espera trobar en un producte o una relació. T’ajudarem a interpretar i superar el recel que provoquen certes ofertes o la distancia que genera el sector financer. Quan parlem de transparència, com es materialitza en el assessorament? I a la oferta? Quins són els pilars de la confiança que diposita en la teva companyia? Quines iniciatives la estan consolidant? Quines la fan perillar? Anem més enllà dels tòpics per trobar oportunitat d’oferta i de millora del servei.

La nostra experiència en  investigació per al sector financer inclou:

Estratègia i gestió de la marca
· Estudis de notorietat e imatge de marca
· Reputació i factors de credibilitat de les entitats financeres
Productes i serveis
· Cicle de vida del client i evolució de les seves necessitats financeres.
· Necessitats financeres i percepció de l’oferta
· Tallers d’innovació i re-posicionament del producte
· Test de concepte, test de producte
Estratègia de clients
· Segmentacions  i tipologies de clients
Touchpoints i Mystery
· Customer experience: Qualitat percebuda,  satisfacció i recomanació
· Multicanalitat i Customer journey
· Anàlisi de competència i mystery de productes

Hem explorat e interpretat amb els nostres clients la majoria dels mercats dels serveis financers, incloent la banca comercial, les targetes de crèdit i mitjans de pagament,  el crèdit al consum, els alts patrimonis i la banca privada, les assegurances d’automòbil, de llar, de salut , de vida i accidents. Estem acostumats a analitzar el paper de les diferents xarxes de distribució financera, exclusives i de brokers.